Rozpis na I.polrok 2015

Dátum

Nedele a sviatky

Lektori

Obetné dary

 

18.1.2015

2. Nedeľa cez rok

Milan Belák

Anna Melišková      

Michal Ondrejovič

Anna Ondrejovičová

 

25.1.2015

3. Nedeľa cez rok

Ján Vojtko       

Mgr. Dana Paulíková

Jozef Držík       

Drahomíra Držíková

 

1.2.2015

Hromnice-4.nedeľa cez rok

Ing. Jozef Paluška

Sivlia Pittnerová      

Parik Trgiňa

Andrea Trgiňová     

Milan Belák

Anna Beláková

8.2.2015

5. Nedeľa cez rok

Ing. Jozef Trgiňa

Lukáš Trgiňa            

Milan Belák   

Anna Beláková     

 

15.2.2015

6. Nedeľa cez rok

Ľubomír Podolec  

Elena Karpelová    

Ing. Peter Gál

Ing. Katarína Gálová

 

22.2.2015

1.Pôstna nedeľa

   Mgr. Ľubomír Borko

Mgr. Marcela Lenhartová

Július Krivánek   

Magdaléna Kriváneková

 

1.3.2015

2.Pôstna nedeľa  

Mgr. Adriana Fedorová

Michal Fedor          

Ľubomír Uhrín  

Jana Uhrínová       

 

8.3.2015

3. Pôstna nedeľa

Radovan Vojtko       

Zlatica Mikušková  

Ing. Ľubomír Borko

Mgr. Viera Borková

 

15.3.2015

4.Pôstna nedeľa

Ing. Ľubomír Borko

Mgr. Viera Borková

Miroslav Chlpek  

Mária Chlpeková  

 

22.3.2015

5.Pôstna nedeľa

Michal Karpel      

Martin Malina     

Ján Vojtko        

Terézia Vojtková    

 

29.3.2015

Kvetná nedeľa-Utrpenie Pána

Lukáš Trgiňa 

Mgr. Júlia Čičmancová

Ing. Dušan Homola

Ida Homolová  

 

12.4.2015

2.Veľkonočná nedeľa- Božieho Milosrdenstva

Milan Belák       

Anna Melišková           

Ján Ziman       

Magdaléna Zimanová

 

19.4.2015

3.Veľkonočná nedeľa                        

Ján Vojtko         

Mgr. Dana Paulíková

Ondrej Borko    

Zuzana Borková  

 

26.4.2015

4.Veľkonočná nedeľa                               

Ing. Jozef Paluška

Silvia Pittnerová  

Peter Slanina         

Ivana Slaninová    

 

3.5.2015

5.Veľkonočná nedeľa

Ing. Jozef Trgiňa  

Lukáš Trgiňa           

Ing. Jozef Paluška

Mária Palušková   

 

10.5.2015

6.Veľkonočná nedeľa

Ľubomír Podolec    

Elena Karpelová     

Jozef Lenhart

Emília Lenhartová   

 

14.5.2015

Nanebovstúpenie Pána

Mgr. Adriana Fedorová

Michal Fedor     

Stanislav Vojtko

Mariana Vojtková   

 

17.5.2015

7.Veľkonočná nedeľa

Mgr. Ľubomír Borko

Mgr. Marcela Lenhartová

Jozef Peniaško   

Jarmila Peniašková

 

24.5.2015

Turice- Svätodušná nedeľa

Radovan Vojtko   

Zlatica Mikušková

Ľubomír Mikuško

Zuzana Mikušková  

 

31.5.2015

Najsvätejšia Trojica- 9.nedeľa cez rok  

Michal Karpel 

Martin Malina      

Jozef Iglarčík

Božena Iglarčíková

 

4.6.2015

Najsvätejšie Kristovo telo a Krv

Ing. Ľubomír Borko

Mgr. Viera Borková     

Milan Uhrín     

Lenka Uhrínová   

 

7.6.2015

10.nedeľa cez rok                     

Lukáš Trgiňa

Mgr. Júlia Čičmancová

Michal Ondrejovič

Anna Ondrejovičová

 

14.6.2015

11.nedeľa cez rok      

Milan Belák      

Anna Melišková      

Jozef Držík       

Drahomíra Držíková

 

21.6.2015

12.nedeľa cez rok               

Ján Vojtko       

Mgr. Dana Paulíková 

Partik Trgiňa

Andrea Trgiňová      

 

28.6.2015

13.nedeľa cez rok                      

Ing. Tomáš Tínes  

Mgr. Martina Tínesová

Milan Belák   

Anna Beláková           

 

29.6.2015

Svätý Peter a Pavol

Ing. Jozef Paluška

Silvia Pittnerová

Július Krivánek

Magdaléna Kriváneková