Reštaurovanie oltára v Ráztočne

Informujeme verejnosť, že projekt reštaurovania kultúrnej pamiatky Hlavný oltár Narodenia Panny Márie z rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie v Ráztočne sa koná s podporou ministerstva Kultúry Slovenskej republiky.
 
 
Kostol Panny Márie (kat.) pôvodne ranogotický z obdobia rokov 1280 – 1300, upravený začiatkom 16. stor., rozšírený o prístavbu s vežou koncom 16. až začiatkom 17. stor., upravený a zaklenutý roku 1667, opravený 1865, obnovený 1988. Jednoloďová stavba so vstavanou vežou. Hlavný barokový oltár je z prvej tretiny 18. stor., doplnený v 2. polovici 18. stor.. Bočný oltár Božského Srdca barokový, z čias okolo roku 1700, pacifikál neskorobarokový z čias okolo 1800. Okolo kostola stál ohradný múr asi zo 16. stor., zbúraný okolo roku 1940. Na južnej stene sú vertikálne slnečné hodiny s ciferníkom deleným po celej hodine od 7. hodiny rannej do 5. hodiny popoludní. Predpokladaný vznik v roku 1667. Kostol je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou. Mariánsky stĺp pred kostolom - kamenný stĺp s plastikou Immaculaty pochádza z 18. stor. Za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 1963. Kamenný kríž na hornom konci z roku 1905, od kamenárskeho majstra Böcka z Pelřimova.