Úcta k plačúcej Panne Márii Lasaletskej

- každú stredu o 17:00 hod. je Novéna k Plačúcej Panne Márii, pri ktorej sa čítajú prosby a poďakovania.

- druhú májovú sobotu býva Púť k Plačúcej Panne Márii. A taktiež 19. septembra na výročie zjavenia v La Salette je                

   slávnostná svätá omša a po nej sviečkový sprievod.