Sviatosť manželstva

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Podmienky

Treba sa prihlásiť aspoň 3 mesiace pred plánovaným termínom sobáša a priniesť tieto doklady:


- ak nie ste pokrstení v našej farnosti, treba priniesť krstné listy z miesta krstu,
- občiansky prekaz,
- zápisnicu vyplnenú na matričnom úrade /cirkevný sobáš je platný pred štátom/.


Treba sa zúčastniť 5 náuk, na ktorých sa dohodnete s kňazom.