Sviatosť birmovania

Podmienky

- dovŕšených 14 rokov,
- absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy,
- intenzívna príprava trvá 1 školský rok.

Termíny - každé 3 roky. Dátum birmovania je stanovený biskupským úradom