Prvé sv. prijímanie

Podmienky

- absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy, ktorá začína prvým ročníkom základnej školy.

Termíny - každoročne v poslednú májovú nedeľu