Krsty

Podmienky


- prijatý záväzok výchovy vo viere a vzhľadom na to splnené podmienky pre krstných rodičov,
- krstné ponaučenie je deň pred krstom. Na ponaučenie majú prísť rodičia a krstní rodičia,
- ak sú krstní rodičia z inej farnosti, nech prinesú potvrdenie od miestneho kňaza.

podmienky pre krstných rodičov:

- slobodní: vek nad 16 rokov, prijatá sviatosť krstu, birmovania, praktizujúci katolíci,
- manželia: uzavretá sviatosť manželstva, nie sú rozvedení. 

Termíny - podľa dohovoru s kňazom