Poriadok sv.omší

 

Kostol sv. Michala Archanjela v Chrenovci

- pondelok až piatok 17:30 hod.
- nedeľa 8:00 hod.
             11:00 hod. / detská / v školskom roku / 


Cez letné prázdniny v nedeľu je len jedna sv. omša o 8:00 hod. 

 

Veľká Čausa – kostol sv. Gorazda

- pondelok 16:30 hod.
- nedeľa 9:30 hod. 

 

Ráztočno – kostol Narodenia Panny Márie

- utorok 16:30 hod.
- nedeľa 9:30 hod. 

 

Jalovec – kostol Najsv. Srdca Ježišovho

- streda 16:00 hod.
- sobota / sv. omša z nedele/ 17:30 hod. 

 

Malá Čausa – kostol Ružencovej Panny Márie

- štvrtok 16:30 hod.
- nedeľa 8:00 hod. 

 

Lipník / Dom smútku /

- piatok 8:00 hod. /prvý piatok/
- sobota /v zimnom období/ 16:30 hod. 

 

Morovno – kaplnka Povýšenia sv. Kríža

- sobota /sv. omša z nedele/ 16:30 hod.

- utorok /v prvopiatkovom týždni/ 17:30 hod. Na Vianoce, Veľkonočné sviatky a prikázané sviatky sv. omše
sú v každom kostole a hodiny sv. omší sú zmenené.