Oznamy
Rímskokatolícky farský úrad Chrenovec – Brusno
Dátum: 19.8.-26.8.2018 

20. nedeľa v cezročnom období "B"Kostol svätého Michala Archanjela Chrenovec

Nedeľa

 8:00

+rodičia Jozef a Antónia Beňoví č.254

Pondelok

 7:00

+rodičia Helena a Štefan č.462

Utorok

18:30

Na úmysel (PL)

Streda

18:30

+rodičia z oboch strán, brat Milan a ostatní zosnulí z rodiny č.313

Štvrtok

18:30

Na úmysel (PL)

Piatok

 7:00

Na úmysel (PL)

Nedeľa

 8:00

Za farníkov

Dom smútku v Lipníku
Piatok  8:00 +priateľ Ľudovít a rodičia Kubišoví č.142
Kostol svätého Gorazda Veľká Čausa
Nedeľa

  9:30

+Vladimír, Silvia a ost. + z rodiny č.48
Pondelok 17:30 Za farníkov
Nedeľa

 9:30

+manžel a otec Milan (1.výr.)
 
Kostol Ružencovej Panny Márie Malá Čausa
Nedeľa  8:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu č.204
Štvrtok 17:30 Na úmysel (PL)
Nedeľa  8:00

+rodičia Ján a Anna a ost. + z rodiny č.19

Kostol Narodenia Panny Márie Ráztočno
Nedeľa   9:30 +rodičia Jozef a Katarína Lenhartoví
Utorok  8:00 Na úmysel (PL)
Nedeľa   9:30 Za Božie požehnanie pre živých a večný život pre zomrelých členov hasičského zboru v Ráztočne
 
Kostol Božského Srdca Ježišovho Jalovec
Sobota 18:30

+Helena a Michal č.604

Streda 17:00 Na úmysel (PL)
Sobota 18:30 +rodičia č.626
     
Kaplnka Povýšenia svätého kríža Morovno
Sobota 17:30

O milosť Ducha Svätého a ochranu Matky Božej za dožité roky života, pre ružencové sestry za zdravie a Božiu pomoc pre ich rodiny

Sobota 17:30

Na úmysel (PL)

+ otec (15. výr.) a ost. + z rodiny č. 569

 

Liturgický kalendár
 
  • V pondelok je spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

  • V utorok je spomienka sv. Pia X., pápeža

  • V stredu je spomienka Panny Márie Kráľovnej

  • V piatok je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola

Oznamy

  

Farský kostol:

  • Na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 10.

Ján Ľahký z Malej Čause a Veronika Matiašková z Prievidze. Sobáš bude 8. septembra o 14:30 v Malej Čausi (1).

Juraj Zibura z Brezovej pod Bradlom a Lenka Radovská z Ráztočna. Sobáš bude 8. septembra o 16:00 v Chrenovci. (1).

  1. Vo farskom kostole si môžete zakúpiť novú knihu „Deti z La Salette“. Môže byť darčekom pre deti alebo vnúčatá. Príspevok za knihu je 4 Eurá.
  2. Pripomíname oznam o príprave špeciálneho číslo nášho farského časopisu. Prosíme Vás o články so svedectvami a zážitkami počas pôsobenia Misionárov saletínov. Príspevky prosíme odovzdať najneskôr do 9. septembra.
  3. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: