Oznamy
Rímskokatolícky farský úrad Chrenovec – Brusno
Dátum: 8.-15.12.2019 
2. advetná nedeľa "A"


Kostol svätého Michala Archanjela Chrenovec

Nedeľa

  8:00 

11:00

Za farníkov

Poďakovanie za životné jubileum s prosbou o milosti do ďalších rokov

Pondelok

  17:30

+syn Jozef a rodičia z oboch strán č.405

Utorok

  7:00 

Voľný úmysel

Streda

 17:30

+otec Gregor (28.výr.), mamička a starí rodičia z oboch strán č.442

Štvrtok

17:30

Poďakovanie za 90 rokov života tety s prosbou o ďalšiu pomoc

Piatok

 17:30

+Ľudovít a rodičia z oboch strán č.204

Nedeľa

  8:00

11:00

Za farníkov 

Voľný úmysel

Dom smútku v Lipníku
Sobota  16:30 +otec, mama (10.výr.), brat Stanislav a ost. + z rodiny č.81 a 92
Sobota  16:30 +manžel Ladislav č.166
Kostol svätého Gorazda Veľká Čausa
Nedeľa

   9:30

+rodičia a manžel Miroslav č.95
Pondelok  16:30 Voľný úmysel
Nedeľa

   9:30

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č.143
Kostol Ružencovej Panny Márie Malá Čausa
Nedeľa    8:00 Za Božiu pomoc pre rodinu č.69
Pondelok   17:30 +strýko Ján a starí rodičia č.234
Nedeľa    8:00

Za živých členov živého ruženca z MČ

Kostol Narodenia Panny Márie Ráztočno
Nedeľa   9:30 Za zdravie pre Vanesku
Pondelok 16:30

Voľný úmysel

Nedeľa   9:30 +brat Peter (1.výr.) a ost. + z rodiny č.527
Kostol Božského Srdca Ježišovho Jalovec
Sobota  17:30

Za Božiu pomoc

Pondelok  16:30 Voľný úmysel
Sobota  17:30

+Anton a Anna Kotianoví a sestry Emília a Helena č.536

Kaplnka Povýšenia svätého kríža Morovno
Sobota 16:30

+manžel č.119

Sobota 16:30 Voľný úmysel

 

+manžel a syn č.112

 

Liturgický kalendár
 
 • V pondelok je Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

 • V piatok je spomienka sv. Lucie, panny a mučenice

 • V sobotu je spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Oznamy

  

 1. V zbierke na charitu ste prispeli 512 €.
 2. Prosíme, aby ste do budúcej nedele nahlásili chorých na predvianočnú spoveď.
 3. Sväté omše vo filiálkach budú tento týždeň všade v pondelok, keďže je slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Nie je to tentokrát prikázaný sviatok:

16:30  Veľká Čausa a Ráztočno

17:30  Chrenovec, Malá Čausa a Jalovec

 1. Nácvik jasličkovej pobožnosti bude v sobotu o 13:00 hod.
 2. Od minulej nedele začala púť sochy Panny Márie Lasaletskej po rodinách. Aj vy sa môžete zapísať do tabuľky v predsieni farského kostola na konkrétny termín. V rodine bude cely týždeň od stredy do stredy. V každú stredu po sv. omši a pobožnosti ďalšia rodina si prevezme sochu Panny Márie.
 3. MČ: Na budúcu nedeľu bude v Dome kultúry v Malej Čause posedenie pod jedličkou spojené s koláčom pre druhého. Začiatok je o 15:00 hod. Koláč môžete priniesť do Domu kultúry v sobotu od 18:00 do 19:00.
 4. Ponúkame Vám knihu „Plačúca Pani“ so zamysleniami z La Salette o slzách od pátra Mateja. Môžete si ju vziať za symbolický príspevok.
 5. Pripomíname, že do piatka sa môžete zapojiť do potravinovej zbierky.
 6. Dnes do 14:30 do 17:30 bude na fare modlitbové stretnutie pre rozvedených.
 7. V spolupráci so Spoločenstvom sv. Jána apoštola Vás srdečne pozývame na 6. farský ples, ktorý bude 18.1.2020 v kultúrnom dome v Ráztočne. Cena vstupenky je 30 Eur na osobu. Registrácia a predaj vstupeniek bude prebiehať elektronicky cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR od 1.12.2019 do 20.12.2019 na našej farskej internetovej stránke, kde nájdete aj ďalšie podrobné informácie. Ak by ste chceli prispieť do tomboly, môžete kontaktovať p. Janku Mokrú, ktorá bude tieto ceny zhromažďovať.


Farský kostol:

 • Na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 6.
 • V nedeľu 22. decembra po svätých omšiach bude v exercičnom dome v Chrenovci posedenie pri koláčiku.
 • Môžete si nahlásiť sväté omše na budúci rok.