Oznamy
Rímskokatolícky farský úrad Chrenovec – Brusno
Dátum: 11.8.-18.8.2019 
19. nedeľa v cezročnom období  "C"


Kostol svätého Michala Archanjela Chrenovec

Nedeľa

 8:00

Za farníkov

Pondelok

18:30

Voľný úmysel

Utorok

 7:00

Voľný úmysel

Streda

18:30

+rodičia Ignác a Anna, brat Ľudovít (2.výr.) č.383

Štvrtok

18:30

Za farníkov

Piatok

 7:00

+otec Pavol (20.výr.) č.196

Sobota 15:00 Sobášna svätá omša (s platnosťou na nedeľu)

Nedeľa

 8:00

Za farníkov

Dom smútku v Lipníku
Piatok   8:00 +manžel (10.výr.), rodičia a ost. + z rodiny č.193
Kostol svätého Gorazda Veľká Čausa
Nedeľa

   9:30

+manžel a syn č.112
Štvrtok  18:30 Poďakovanie za rodinu č.39
Nedeľa

   9:30

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc č.48
Kostol Ružencovej Panny Márie Malá Čausa
Nedeľa   8:00 +rodičia Emil a Anna, Jozef a Mária č.234
Štvrtok  17:30 +manžel č.34
Nedeľa   8:00

+manžel, sestra, rodičia z oboch strán č.161

Kostol Narodenia Panny Márie Ráztočno
Nedeľa   9:30 +krstní rodičia Mária (20.výr.) a Tomáš, +rodičia Anna a Ignác (5.výr.) a ost + z rodiny Madajovej
Štvrtok  17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č.98
Nedeľa   9:30 +manžel Jozef, rodičia z oboch strán a ost. + z rodiny Madajovej č.165
Kostol Božského Srdca Ježišovho Jalovec
Sobota  18:30

Na úmysel č.623

Streda  17:30 Voľný úmysel
Sobota  18:30

+Helena a Michal, Helena a Tomáš č.604

Kaplnka Povýšenia svätého kríža Morovno
Sobota 17:30

+rodičia Ignác a Mária Kaplánoví

Streda 17:30 Voľný úmysel
Sobota 17:30 +Mária Daubnerová, jej manžel a rodičia z oboch strán č.54

 

+manžel a syn č.112

 

Liturgický kalendár
 
  • V stredu je spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

  • Vo štvrtok je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok

Oznamy

  

•     V stredu (vigília) o 17.30 hod. v Jalovci a v Morovne a o 18.30 hod. v Chrenovci

•     Vo štvrtok o 17.30 hod. v Malej Čause a Ráztočne a o 18.30 hod. v Chrenovci a vo Veľkej Čause

  1. Sväté omše na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie budú nasledovne:

  2. V pondelok nebude svätá omša vo Veľkej Čause a v utorok v Ráztočne.
  3. Sviatosť si manželstva si chcú vyslúžiť Slavomír Leško a Jana Petiašová (3). Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.


Farský kostol:

  • Na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 9.