Oznamy
Rímskokatolícky farský úrad Chrenovec – Brusno
Dátum: 9.12.-16.12.2018 

2. advetná nedeľa "c"Kostol svätého Michala Archanjela Chrenovec

Nedeľa

  8:00 

11:00

Za farníkov

+syn Jozef a rodičia z oboch strán č.405

Pondelok

17:30

+Ľudovít a rodičia z oboch strán č.204

Utorok

  7:00

Voľný úmysel

Streda

17:30

+Romana Pekárová (1.výr.) a manžel Michal

Štvrtok

 17:30

Voľný úmysel

Piatok

17:30

Voľný úmysel

Nedeľa

 8:00

11:00

Za farníkov

+Žanetka č.161

Dom smútku v Lipníku
Sobota 16:30 +manžel Ladislav, rodičia z oboch strán, sestra Mária a ost. + z rodiny
Sobota 16:30 +otec a mama (2.výr.) č.172
Kostol svätého Gorazda Veľká Čausa
Nedeľa

  9:30

+manžel a rodičia z oboch strán č.95
Pondelok  16:30 +manžel, rodičia z oboch strán a ost. + z rodiny č.101
Nedeľa

  9:30

+rodičia č.39
 
Kostol Ružencovej Panny Márie Malá Čausa
Nedeľa    8:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu č.169
Štvrtok  16:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č.106

Nedeľa   8:00

+manžel Dušan, švagrovia a rodičia č.4

Kostol Narodenia Panny Márie Ráztočno
Nedeľa   9:30 Za živých a zosnulých o B. milosrdenstvo č.308
Utorok   8:00 Voľný úmysel
Nedeľa   9:30 Voľný úmysel
Kostol Božského Srdca Ježišovho Jalovec
Sobota 17:30

+Anna Kmeťová (30.deň)

Streda 16:30 Voľný úmysel
Sobota 17:30 +Alžbeta Kršková (10.výr.) a za Božiu pomoc pre celú rodinu č.45
     
Kaplnka Povýšenia svätého kríža Morovno
Sobota 16:30

Poďakovanie za Božiu pomoc v chorobe č.54

Sobota 16:30 +Ladislav, Koloman, Stanislav a Juraj

 

Liturgický kalendár
 
  • Vo štvrtok je spomienka sv. Lucie, panny a mučenice

  • V piatok je spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Oznamy

  

 

Farský kostol:

Na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 5.

  1. V zbierke na charitu ste prispeli 399 €.
  2. Dnes od 14:30 do 17:30 bude na fare modlitbové stretnutie pre rozvedených.
  3. Dnes pozývame rodičov s deťmi športovať do telocvične k piaristom do PD. Odchod od fary je o 17:45.
  4. Od dnes do budúcej nedele sa môžete zapojiť do zbierky s názvom „Radosť rozdávaním rastie“. Podeliť sa môžete trvanlivými potravinami, čistiacimi a pracími prostriedkami. Môžete takto symbolicky podporiť rodiny v núdzi. Veci do zbierky môžete priniesť do farského kostola, na faru alebo vo filiálkach nám ich odovzdať po svätej omši.
  5. Prosíme Vás, aby ste nám do budúcej nedele nahlásili chorých, ktorých navštívime pred Vianocami.
  6. V utorok budú mať na fare stretnutie deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Prvá skupina o 18:00 a druhá o 18:45.
  7. V stredu o 20:00 budú Modlitby otcov v kostole v Malej Čause.
  8. V sobotu o 13:00 bude v Chrenovci nácvik na jasličkovú akadémiu.