Oznamy
Rímskokatolícky farský úrad Chrenovec – Brusno
Dátum: 20.10.-27.10.2019 
29. nedeľa v cezročnom období  "C"


Kostol svätého Michala Archanjela Chrenovec

Nedeľa

  8:00 

11:00

Za farníkov

+Mária (20)

Pondelok

  18:30

+rodičia z oboch strán č.549

Utorok

  7:00 

+Mária (22)

Streda

 18:30

+Mária a ost. + z rodiny č.406

Štvrtok

18:30

+Mária (24)

Piatok

 18:30

+Mária (25)

Sobota 15:00 Sobášna svätá omša

Nedeľa

  8:00

11:00

Za farníkov 

+rodičia Stanislav a Magdaléna Solčánioví, Aurélia a Ján Lackoví a ost. + z rodiny č.261

Dom smútku v Lipníku
Piatok   8:00 +Jozef a matka
Kostol svätého Gorazda Veľká Čausa
Nedeľa

   9:30

+syn (30.výr.)
Pondelok  17:30 +Mária (21)
Nedeľa

   9:30

+Marián a Emília č.200
Kostol Ružencovej Panny Márie Malá Čausa
Nedeľa    8:00 +z rodiny Lomnickej č.249
Štvrtok   17:30 +rodičia Emil a Anna a ost. + z rodiny č.19
Nedeľa    8:00

+Marta Lugárová (1.výr.) č.205

Kostol Narodenia Panny Márie Ráztočno
Nedeľa   9:30 +rodičia a ost. + z rodiny č.251
Utorok   8:00 Za deti a vnúčatá
Nedeľa   9:30 +Mária (27)
Kostol Božského Srdca Ježišovho Jalovec
Sobota  18:30

Za živé a zosnulé členky posvätného ruženca

Streda  17:30 +Mária (23)
Sobota  18:30

Poďakovanie za dožitých 100 rokov

Kaplnka Povýšenia svätého kríža Morovno
Sobota 17:30

+Mária (19)

Sobota 17:30 +Mária (26)

 

+manžel a syn č.112

 

Liturgický kalendár
 
  • V utorok je spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža


Oznamy

  

 

  1. Dnes je misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
  2. Ďakujeme za milodary na opravu schodov: 100€ od rodiny z Chrenovca. PBZ.
  3. Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, budú mať v piatok stretnutie. Prvá skupina o 15:00 a druhá o 15:45.
  4. Saletínska Škola Novej Evanjelizácie pozýva na Kurz Filip, ktorý sa uskutoční 25. – 27. októbra v Chrenovci.
  5. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

               - Stanislav Pikna a Denisa Uhrínová. Sobáš bude v sobotu 26.10. o 15:00 v Chrenovci (3).

              -  Jána Vido (MČ) a Alena Hudecová (Skačany). Sobáš bude v sobotu 26.10. v Skačanoch.

Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

  1. Informujeme, že od 1. novembra novým farským administrátorom bude páter Czeslaw Oko MS.
  2. O týždeň sa mení čas o jednu hodinu dozadu.

 Farský kostol:

  • Na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 9.
  • Členovia SSV si môžu prevziať podielové knihy a tiež zaplatiť členské (8) na budúci rok.