Oznamy
Rímskokatolícky farský úrad Chrenovec – Brusno
Dátum: 16.6.-23.6.2019 

Trojica v "C"Kostol svätého Michala Archanjela Chrenovec

Nedeľa

 8:00

11:00

Za farníkov

Horst (16/30)

Pondelok

 18:30

1. Poďakovanie za Božiu pomoc v chorobe MČ

2. Horst (17/30)

Utorok

 7:00

Horst (18/30)

Streda

18:30

1. Za dar viery a dar jednoty pre rodinu

2. Horst (19/30)

Štvrtok

18:30

+Ján (1.výr.) a rodičia č.265

Piatok

18:30

1. starí rodičia Ján a Paulína č.143

2. Horst (21/30)

Nedeľa

 8:00

11:00

Za farníkov

Horst (23/30)

Dom smútku v Lipníku
Piatok   8:00 +manžel Jozef (1.výr.) č.195
Kostol svätého Gorazda Veľká Čausa
Nedeľa

   9:30

Za zdravie a Božie požehnanie č.44
Štvrtok  18:30 +manžel, rodičia z oboch strán a ost. + z rodiny č.143
Nedeľa

   9:30

+rodičia z oboch strán a súrodenci č.60
Kostol Ružencovej Panny Márie Malá Čausa
Nedeľa   8:00 +rodičia Emil, Jozef a Mária č.234
Štvrtok  17:30 +rodičia Mokrí a Pavlíkoví č.193
Nedeľa   8:00

+manžel Jozef a ost. + z rodiny č.34

Kostol Narodenia Panny Márie Ráztočno
Nedeľa   9:30 +rodičia Štefánia a Pavol Madajoví, brat Pavol Madaj a Gabriela Gatidová
Štvrtok  17:30 +Horst (20/30)
Nedeľa   9:30 +rodičia Chudí a st. rodičia z oboch strán č.406
Kostol Božského Srdca Ježišovho Jalovec
Sobota 18:30

+manžel Viliam, rodičia z oboch strán a ost. + z rodiny č.626

Streda 17:30 Voľný úmysel
Sobota 18:30

1. +Vojtech a Gabriela č.604

2. +Horst (22/30)
Kaplnka Povýšenia svätého kríža Morovno
Sobota 17:30

+Horst (15/30)

Streda 17:30 Za farníkov
Sobota 17:30 +Ján a Emília a rodičia z oboch strán

 

Liturgický kalendár
 
  • V piatok je spomienka sv. Alojza Gonzagy, rehoľníka

Oznamy

  

  1. Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše bude nasledovne:

 

V stredu (vigília) – Jalovec o 17:30,  Morovno o 17:30

                                                         Chrenovec o 18:30

 

Vo štvrtok (deň slávnosti) – Malá Čausa a  Ráztočno o 17:30

                                                   Veľká Čausa a Chrenovec o 18:30

 

V Chrenovci bude svätá omša zakončená procesiou. Prosíme Vás o prípravu oltárikov. Na svätú omšu pozývame prvoprijímajúce deti v bielom oblečení. Dievčatá môžu sypať kvety.

V pondelok, utorok a stredu nebudú sväté omše vo filiálkach. V piatok sv. omša v Lipníku o 8:00.

  1. Na budúcu nedeľu pozývame na rodinné popoludnie do farskej záhrady.

 

Farský kostol:

Na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 1.