Oznamy
Rímskokatolícky farský úrad Chrenovec – Brusno
Dátum: 19.-26.1.2020 
2. nedeľa v cezročnom období "A"


Kostol svätého Michala Archanjela Chrenovec

Nedeľa

 8:00

11:00

Za farníkov

+Milan Uhrín (3.výr.) č.271

Pondelok

17:30

+rodičia z oboch strán a švagor Stanislav č.627

Utorok

  7:00 

Voľný úmysel

Streda

 17:30

Voľný úmysel

Štvrtok

17:30

+Mária Ľahká (30.deň)

Piatok

17:30

+manžel č.161

Nedeľa

  8:00

11:00

Za farníkov

+z rodiny Píšovej a Ondrejovičovej č.496

Dom smútku v Lipníku
Sobota  16:30 +manžel Jozef a rodičia Pavol a Marta č.186
Sobota  16:30 +manželka Jarmila a rodičia Jozef a Mária a ost. + z rodiny č.168
Kostol svätého Gorazda Veľká Čausa
Nedeľa

   9:30

+Mária Líšková (1.výr.), otec Milan a ost. + z rodiny č.132
Pondelok  16:30 Voľný úmysel
Nedeľa

   9:30

+z rodiny Mičovej č.165
Kostol Ružencovej Panny Márie Malá Čausa
Nedeľa   8:00 +manžel a rodičia č.149
Štvrtok 16:30 +rodičia, starí rodičia z oboch strán a brat č.132
Nedeľa   8:00

+otec Jozef Rendek (1.výr.) č.69

Kostol Narodenia Panny Márie Ráztočno
Nedeľa   9:30 +Mária Škrteľová (1.výr.)
Utorok   8:00

Voľný úmysel

Nedeľa   9:30 Poďakovanie za 15 rokov života Niky a Macky s prosbou o Božie požehnanie
Kostol Božského Srdca Ježišovho Jalovec
Sobota  17:30

+rodičia Pavlína a Ignác č.589

Streda  16:30 Voľný úmysel
Sobota  17:30 +mamka Janka a starí rodičia z oboch strán č.563
Kaplnka Povýšenia svätého kríža Morovno
Sobota  16:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu Gregušovú č.83

Sobota 16:30 Voľný úmysel

 

+manžel a syn č.112

 

Liturgický kalendár
 
  • V utorok je spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice

  • V piatok je spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

  • V sobotu je sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola

Oznamy

  

  1. Pripomíname, že sa končí čas prihlasovania na prípravu na prijatie sviatosti birmovania.
  2. V roku Božieho slova Vás pozývame na biblické stretnutia. Prvé bude v pondelok o 19:00 na fare.
  3. V utorok pozývame na faru mladých zo siedmej až deviatej triedy na stretko od 18:30 do 20:00. A vo štvrtok deti z piatej a šieste triedy od 18:30 do 20:00.
  4. Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, budú mať v piatok stretnutie. Prvá skupina o 15:00 a druhá o 15:45.Farský kostol:

  • Na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 1.