Súčastnosť

Rímskokatolícky farský kostol svätého Michala Archanjela, Chrenovec - Brusno 1949 - súčastnosť

    Súčasný Rímsko-katolícky farský kostol svätého Michala Archaniela v Chrenovci - Brusne píše svoju históriu od roku 1949. Architektmi boli Eugen Bartoš a J. Baťka. Postavený je v novogotickom štýle. Na prvý pohľad mu dominuje výška, štíhlosť a lomené oblúky. Skladá sa z viacerých častí. Vykurovanie v zimných mesiacoch zabezpečujú elektrické výhrevné panely umiestnené jednostlivých laviciach.

Interiér farského kostola

    Celému vnútornému priestoru dominuje 15 metrový víťazný oblúk. Následnou dominanou je 6 metrový drevený kríž so sochou ukrižovaného Krista. Hneď pod ním sa nachádza mohutný mramorový oltára vyrobený v roku 195X. Po veľkej úprave interiéru v roku 1980 do hlavnej svätyne pribudol obetný stôl spolu s ambonou.

    Po stranách hlavnej lode za arkádou triumfálnych oblúkou sa nachádzajú dve bočné lode. Naľavo sa nachádza bočný oltár Božského srdca, vpravo oltár s Matkou Božou z La Salette. Pred sochou Matky Božej z La Salette sa každú stredu koná novénna.

    V zadnej časti kostola sa nachádza pôvodná, stará svätyňa. Tútú svätyňu tvorí polygonálna apsida, strop krížová klenba. Dominantou svätyňe je pôvodný gotický oltár. Rovnako sa tu nachádza aj spovednica.

    Kostol uzatvára predsieň, nad ktorou je chorus spolu s organom. Oragan bol vyrobený v Krnove v roku 1953. Pôvodne bol postavený pre svetovú výstavu organov v americkom Montreali.

Veža farského kostola

    Súčasná veža je pokračovaním pôvodnej. Zachovala si tvar pravidelného šesťuholníka ako aj starý hlavný vstup. Zachovala sa aj soška dieťaťa týčiaca sa vo výške 13,5 metra. Ukončená je šesťbokou ihlanovitou strechou zakončenou dvojkrížom. Vo vnútri sa nachádzajú 3 zvony, ku ktorým sa vystupuje cez šestoro drevených schodísk.

    Súčasné tri zvony boli uliate v roku 1948. Na najväčšom sa nachádza nápis: „Kráľovná pokoja oroduj za nás,“ a na najmenšom: „Ochraňuj nás i cirkev svätú.“ Vo veži sa nachádza aj rapkáč, používajúci sa počas Veľkej noci. Zvony sa pôvodne rozozvučnievali mechanicky, dnes už sú elektrifikované. Vďaka elektrifikácii bolo možné spustiť automatické hodinové vybíjanie zvonov.

Okolie

    Väčšina okolia kostola je upravená. Okolitý svah je rozplanírovaný a podopierajú ho oporné kamenné múry. Tie plnia aj estetickú funkciu a členia terén na terasy. Priamo ku hlavnému vstupu sa naprieč jednotlivými terasami vinie veľké schodisko.

    Obsahuje 33 schodov. Uprostred schodišťa stojí jaskynka. V nej sa nachádza socha Lurdskej Panny Márie a modliacej sa Bernadetty. Večer svätožiara Panny Márie svieti. Od Veľkej Noci roku 2010 portál kostola osvecuje halogénová lampa.

    Okrem duchovného využitia sa v kostole a jeho okolí usporadúvajú aj rôzne divadelné hry, organové alebo folklórne koncerty, púte, akadémie, výstavy a mnohé iné aktivity obohacujúce handlovskú kotlinu.