Kostol svätého Michala Archanjela, Chrenovec 1339 - 1947

Kostol bol postavený východozápadným smerom. Svätyňa mala obdĺžnikový tvar zakončený polygonálnou apsidou. Apsida sa zachovala spoločne aj s oltárom dodnes. Klenba bola krížna gotická. Okná a dvere mali lomené oblúky a boli zakončené ružicami. Veža kostola bola sexagonálna, zakončená cibuľovou strechou s dvojitým krížom.