Farský kostol

Farský kostol bol postavený v prvej polovici 14. storočia na území obce Chrenovec. Pôvodne mal stáť na chotári medzi Malou Čausou a Lipníkom na tzv. Kostolnici. Sem pôvodne aj farníci naznášali kamenie pre základy chrámu. Povesť, viažuca sa k tejto udalosti zapísaná v dobovej kronike ďalej vraví nasledovné: 


„Na druhý deň boli veriaci prekvapení. Keď chceli pokračovať, na Kostolnici nenašli jediný kameň. Všetok bol počas noci záhadne prenesený na vŕšok týčiaci sa nad osadou Chrenovec. Veriaci však ďalej vozili kameň na Kostolnicu, ale ráno ho opäť našli na vŕšku nad Chrenovcom. Preto pristúpili na stavbu kostola na tomto mieste.“

 

Po požiari v roku 1947 zostala z pôvodného kostola zachovaná len svätyňa a časť veže. Po získaní financií na nový kostol začala sa výstavba priečne na pôvodnú chrámovú loď. Vďaka dôstojnému pánovi Jozefovi Hudecovi sa do chrámu podarilo zakúpiť nový organ. Počas desaťročí kostol prešiel niekoľkými úpravami interiéru. V súčasnosti prebieha celková renovácia interiéru kostola.

Okrem slúženia liturgických obradov sa v kostole odohrávali aj oraganové koncerty, každoročne sa konajú „Dni kolied kresťanov Slovenska“ alebo jasličkové pobožnosti.

Počas 673 ročnej histórie tu pôsobilo i zopár významných osobností slovenskej či regionálnej histórie. Určite k nim môžeme zaradiť Jofera Murgaša, Gašpara Drozda, Jozefa Junasa ale v neposlednom rade i Jozefa Hudeca či Pavla Sitára.