Filiálky

    Jalovec                                                  Lipník

    Malá Čausa                              Morovno

    Veľká Čausa                                         Ráztočno