Veľká Čausa

Obec má 430 obyvateľov (323 katolíkov). Kostol sv. Gorazda konsekrovaný biskupom Rudolfom Balážom v roku 1999. Hody sú 27. júla na spomienku sv. Gorazda. Sväté omše sú v každú nedeľu o 9.30 a v pondelok o 17.30 (v zime o 16.30).