Lipník

Obec má 488 obyvateľov (431 katolíkov). Sväté omše sú v každý piatok o 8.00 v Dome smútku.