Jalovec

Obec má 550 obyvateľov (486 katolíkov). Kostol Božského srdca Ježišovho z roku 1927, bol konsekrovaný biskupom Rudolfom Balážom v roku 1992. Hody sú na sviatok Božského srdca Ježišovho. Sväté omše sú v sobotu o 18.15 (v zime o 17.15) a v stredu o 17.00 (v zime o 16.00).