Myšlienka

PROGRAM MISIÍ VO FARNOSTI CHRENOVEC-BRUSNO (21.-29.9.2019)

Misie pod vedením pátra Michala Zámkovského, redemptoristu

 

Sobota 21.9.   18:00     CH-B      Sv. omša a začiatok misií

Nedeľa 22.9.   08:00     CH-B      Sv. omša s misijnou kázňou

08:00      Malá Čausa       Sv. omša s misijnou kázňou

09:30      Veľká Čausa       Sv. omša s misijnou kázňou

09:30      Ráztočno           Sv. omša s misijnou kázňou

11:00      CH-B       Sv. omša s misijnou kázňou

11:50      CH-B       Stretnutie s mládežou

15:00      CH-B       Pobožnosť + katechéza pre ženy

Pondelok 23.9. 08:00             CH-B    Sv. omša s misijnou kázňou              HRIECH

  18:00             CH-B    Sv. omša s misijnou kázňou              OBRÁTENIE

  18:50             CH-B    Katechéza pre mužov

Utorok 24.9.   08:00               CH-B    Sv. omša s misijnou kázňou              SPOVEĎ

18:00               CH-B    Sv. omša s misijnou kázňou              SMRŤ A SÚD

Streda 25.9.    08:00               CH-B    Sv. omša s misijnou kázňou              CIRKEV

18:00               CH-B    Sv. omša s misijnou. kázňou                        JEŽIŠ–DARCA ŽIVOTA

Štvrtok 26.9.   08:00              CH-B    Sv. omša s misijnou kázňou              VIERA

18:00               CH-B    Sv. omša s misijnou kázňou              EUCHARISTIA

Piatok 27.9.    08:00               CH-B    Sv. omša (pomazanie chorých)

18:00               CH-B    Sv. omša (obnova manž. sľubov)

19:00               CH-B    Program pre mladých

Sobota 28.9.   08:00               CH-B    Sv. omša s misijnou kázňou              MODLITBA

                        17:30               CH-B    Novéna k MUP

18:00               CH-B    Sv. omša s misijnou kázňou              PANNA MÁRIA

Nedeľa 29.9.   08:00              Malá Čausa    Sv. omša s misijnou kázňou

09:30               Veľká Čausa    Sv. omša s misijnou kázňou

09:30               Ráztočno        Sv. omša s misijnou kázňou

11:00               CH-B               Odpustová svätá omša–záver misií             KRÍŽ

SVIATOSŤ ZMIERENIA: Od stredy ráno hodinu po svätej omši a dve hodiny pred večernou svätou omšou (CH-B)                   

 
 

 

Liturgické čítania

Liturgia hodín