Myšlienka

Pretože existuje mnoho nehybných kresťanov, ktorí nekráčajú vpred. Kresťanov zahrabaných v piesku každodenných záležitostí – dobrí sú, dobrí, avšak nerastú, zostávajú maličkí. Kresťania odstavení na parkovisku: parkujú si tam. Kresťania uzavretí v klietke, ktorí nevedia lietať a ani sa im nesníva o tejto krásnej veci, ku ktorej nás Pán volá.“                                                                                

                                                                                                       Pápež František 

 

 

 

 

Liturgické čítania

Liturgia hodín