Myšlienka

Pápež František nám pripomenul vo svojom Liste Božiemu ľudu z 20. augusta tohto roku, že ak trpí jeden člen, tak spoločne trpia všetci. Keď teraz zakusujeme neútechy, ktoré nám spôsobujú tieto rany cirkevného spoločenstva, osoží nám v spojení s Máriou nástojčivejšie prosiť v modlitbe, snažiac sa rásť v láske, vo vernosti k Cirkvi. Preto počas mesiaca október Svätý Otec prosí všetkých veriacich o väčšie úsilie v osobnej i spoločnej modlitbe. Svätý Otec nás pozýva modliť sa Svätý ruženec každý deň, aby Panna Mária pomáhala Cirkvi v týchto časoch krízy. Vieme, že Panna Mária vytrvala pod krížom aj vtedy, keď apoštoli utiekli... Ona nám pomáha byť s Ježišom pod krížom. A na záver modlitby ruženca nás pápež prosí modliť sa k svätému archanjelovi Michalovi, aby ochránil Cirkev pred útokmi démona. Podľa duchovnej tradície, Michal je veliteľ nebeských vojsk a ochranca Cirkvi.


 

Liturgické čítania

Liturgia hodín