Myšlienka

Neustále diskvalifikujú iných v štýle – povedal by som – akýchsi prokurátorov: vždy sa snažia obžalúvať tých druhých.  Ale neuvedomujú si, že je to štýl diabla: v Biblii sa diabol nazýva „veľký žalobca“ ktorý neustále obžalúva ostatných.

                                                             Pápež František
 

 

Liturgické čítania

Liturgia hodín