Myšlienka

„V mnohých krajinách sa dnes slávi „Deň matiek“. Chcel by som poslať pozdrav všetkým mamám, ďakujúc im - potlesk všetkým mamám! - za ich vzácne dielo vychovávania detí a ochranu hodnoty rodiny. Pamätáme aj na mamy, ktoré na nás hľadia z neba a aj naďalej nad nami bdejú modlitbou. Naša myseľ smeruje aj k našej nebeskej Mame, ktorú budeme oslavovať zajtra 13. mája pod menom Fatimskej Panny Márie. Jej sa zverujeme, aby sme s radosťou a veľkodušnosťou napredovali na našej ceste.“

pápež František

                                      

 

 

Liturgické čítania

Liturgia hodín