Myšlienka

Litánie pokory kard. Rafaela Merryho del Val

Ó Ježišu, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma!

Od túžby, aby si ma vážili - osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma milovali - osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma ospevovali - osloboď ma, Ježišu.

Od túžby, aby si ma ctili - osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma chválili - osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma uprednostňovali pred inými - osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma prosili o radu - osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby mi dávali za pravdu - osloboď ma, Ježišu.

 

                                  

 
 

 

Liturgické čítania

Liturgia hodín