Myšlienka

V temných chvíľach a chvíľach ťažkostí preto nesmieme klesať na mysli, ale musíme zostať zakotvení v dôvere Boha, v jeho vždy zachraňujúcu prítomnosť. Zapamätajte si toto: Boh vždy zachraňuje. Je spasiteľom.“                                                                                

                                                                                                       Pápež František 

 

 

 

 

Liturgické čítania

Liturgia hodín