+rodičia Dologoví (10. výr.) č.447

Oznamy
Rímskokatolícky farský úrad Chrenovec – Brusno
Dátum: 17. 9.  – 24. 9. 2017 

24. nedeľa v Cezročnom období


Kostol svätého Michala Archanjela Chrenovec
Deň Hodina Úmysel
Nedeľa  8:00
11:00

Za farníkov

+manžel, +bratia, +sestra, ost. +z rodiny; za živých ako poďakovanie s prosbou o pomoc č.64 (Lipník)

Pondelok 18:30

+rodičia z oboch strán, +brat Stanislav, ost. +z rodiny č.627

Utorok 18:00 +Ľudovít (30. deň) č.383
Streda 18:30 +manžel Viliam, +rodičia z oboch strán č.509
Štvrtok 18:30

+starí rodičia Cmarko a Ziman

Piatok 18:30 +mama Anna (2. výr.), +otec  a +starí rodičia
Nedeľa  8:00
11:00

Za farníkov

+rodičia Dologoví (10. výr.) č.447

 
Dom smútku v Lipníku
Deň Hodina Úmysel
Piatok  8:00 Poďakovanie s prosbou o B. požehnanie pre celú rodinu č.31
 
Kostol svätého Gorazda Veľká Čausa
Deň Hodina Úmysel
Nedeľa  9:30 +z rodiny Bírovej a Pekárovej
Pondelok 17:30 +manžel (1. výr.) č.14
Nedeľa  9:30 +manžel, +brat, +rodičia č.97
 
Kostol Ružencovej Panny Márie Malá Čausa
Deň Hodina Úmysel
Nedeľa  8:00 Poďakovanie a prosba o B. pomoc č.249
Štvrtok 17:30 + manžel, +Jozef a Mária Čampišoví, +starí rodičia z oboch strán č.214
Nedeľa  8:00

+rodičia Rendekoví a Šimkoví č.69

 
Kostol Narodenia Panny Márie Ráztočno
Deň Hodina Úmysel
Nedeľa  9:30 +dcéra Zuzana (22. výr.)
Utorok 17:30 Sv. omša nebude 
Nedeľa  9:30 +z rodiny č.251
 
Kostol Božského Srdca Ježišovho Jalovec
Deň Hodina Úmysel
Sobota 18:30

+rodičia, +starí rodičia, ost. +z rodiny č.623

Streda 17:00 Na úmysel
Sobota 18:30 +manžel Viliam č.626
 
Kaplnka Povýšenia svätého kríža Morovno
Deň Hodina Úmysel
Nedeľa 11:00 Hody: Za veriacich z Morovna
Sobota 17:30 +Ladislav, +Kalman, +Stanislav, +Juraj

 

+ otec (15. výr.) a ost. + z rodiny č. 569

 

Liturgický kalendár
  • · V stredu je spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga     a spoločníkov, mučeníkov

  • · Vo štvrtok je sviatok sv. Matúša, apoštola a Evanjelistu

  • · V sobotu je spomienka sv. Pia z Pietralciny, kňaza

Oznamy

1. V utorok 19. sptembra budeme oslavovať 171. výročie zjavenia Panny Márie v La       Salette. O 17.30 hod. bude Novéna k Panne Márii Lasaletskej, o 18.00 hod. sv.            omša a po omši sviečkový sprievod..

 

2. V stredu nebude novéna.

 

3. Veriaci prispeli na „farské schody“: 68 Eur. Pán Boh zaplať.

 

4. V stredu po večernej omši o 19.00 hod. bude stretnutie farskej rady.

 

5. Stretnutia birmovancov, ktoré sa mali uskutočniť 23. a 30. septembra sa NEBUDÚ        KONAŤ! O ďalšom termíne budeme birmovancov informovať.

 

6.  Spoločenstvo Jozue pozýva všetkých chlapov na Mužskú konferenciu s názvom            „Muž ako hlava“, ktorá sa bude konať v sobotu 30. septembra v kaviarni Daddy´s cafe       v Prievidzi. Je potrebné sa zaregistrovať. Viac info na plagáte alebo facebooku.

 

7.  Vo veku 81 rokov zomrel Pavel Husár. Pohrebný obrad bude v utorok v Malej Čause      o 14.00 hod.

 

Farský kostol

·           Na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 10.