Oznamy
Rímskokatolícky farský úrad Chrenovec – Brusno
Dátum: 21. 1.-28.1.2018 

3. nedeľa v cezročnom období "B"Kostol svätého Michala Archanjela Chrenovec

Nedeľa

8:00

11:00

Za farníkov

Na úmysel (D)

Pondelok

17:30

Na úmysel (D)

Utorok

17:30

Na úmysel (D)

Streda

17:30

+rodičia a brat  

Štvrtok

17:30

+manžel (20.výr.) č.161

Piatok

17:30

+z rodiny č. 495

Nedeľa

 8:00

11:00

Za farníkov

+rodičia z oboch strán, +Veronika (4.výr.) a ost. + z rodiny č. 440

 
Dom smútku v Lipníku
Sobota 16:30 +rodičia Mária a Emil a ost. + z rodiny
Sobota 16:30 +manželka Jarmila, rodičia a ost. + z rodiny č.168
Kostol svätého Gorazda Veľká Čausa
Nedeľa

  9:30

Za uzdravenie a pokoj č.166
Pondelok 16:30 +Mária Dobišová a starí rodičia Ondrej a Helena č.144
Nedeľa

  9:30

Na úmysel (D)
 
Kostol Ružencovej Panny Márie Malá Čausa
Nedeľa  8:00 +rodičia z oboch strán a bratia s manželkami č.207
Štvrtok  16:30 Na úmysel (D)
Nedeľa  8:00

+rodičia, starí rodičia z oboch strán a brat č.132

Kostol Narodenia Panny Márie Ráztočno
Nedeľa    9:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu č.98
Utorok  16:30 Na úmysel (D)
Nedeľa    9:30 +sestra Janka (10.výr.) a rodičia
 
Kostol Božského Srdca Ježišovho Jalovec
Sobota 17:30

+rodičia Anton a Anna a sestry Emília a Helena č.536

Streda 16:00 Na úmysel (D)
Sobota 17:30 +mama Janka a starí rodičia č.563
     
Kaplnka Povýšenia svätého kríža Morovno
Sobota 16:30 Poďakovanie za zdravie a Božie požehnanie pre Janka s rodinou č.110
Sobota 16:30 Na úmysel (D)

+ otec (15. výr.) a ost. + z rodiny č. 569

 

Liturgický kalendár
 
  • V stredu je spomienka sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

  • Vo štvrtok je sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola

  • V piatok je spomienka sv. Timoteja a Títa, biskupov

Oznamy

1.       Dnes od 14:30 do 17:30 bude na fare modlitbové stretnutie pre rozvedených.

2.      V piatok pokračujeme v príprave na prvé sväté prijímanie. Prvá skupina bude mať stretnutie na fare o 16.00 a druhá o 16.45.

3.      V sobotu o 16.00 budú mať na fare stretnutie všetci mladí, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania.

 

Farský kostol:

·         Na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 7.