Oznamy
Rímskokatolícky farský úrad Chrenovec – Brusno
Dátum: 12.11.-19.11.2017 

32. nedeľa v Cezročnom období


Kostol svätého Michala Archanjela Chrenovec

Nedeľa

 8:00
11:00

Za farníkov

+ Mária Valachová (1. výr.)

Pondelok

17:30

+brat Stanislav a ost. zosnulí z rodiny č.569

Utorok

17:30

+Milan Uhrin

Streda

17:30

 +Jozef Lenhart a ost. + z rodiny z Bojníc 

Štvrtok

17:30

Voľný úmysel

Piatok

17:30

Voľný úmysel

Nedeľa

 8:00
11:00

Za farníkov

+matka Adela Dobišová (1. výr.)

 
Dom smútku v Lipníku
Piatok  8:00 +priateľ Ľudovít (5. výr.) č. 142
 
Kostol svätého Gorazda Veľká Čausa
Nedeľa

 9:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu č.143
Pondelok 16:30 +starí rodičia z oboch strán č. 39
Nedeľa

 9:30

+mama Daniela, starí rodičia a ost. zosnulí z rodiny č. 139
 
Kostol Ružencovej Panny Márie Malá Čausa
Nedeľa  8:00 +rodičia Belákoví č. 225
Štvrtok 16:30 Za + členov sv. ruženca z Malej Čause
Nedeľa  8:00

+Milena a rodičia z oboch strán č. 204

 
Kostol Narodenia Panny Márie Ráztočno
Nedeľa  9:30 +otec, rodičia a starí rodičia a za Božie požehnanie pre rodinu č.98
Utorok  16:30 Poďakovanie za dar manželstva a dar otcovstva č. 222
Nedeľa  9:30 +mama Zuzana a otec Jozef
 
Kostol Božského Srdca Ježišovho Jalovec
Sobota 17:30

+Milan a Eva a + z rodiny Madajovej

Streda 16:00 +rodičia č. 20
Sobota 17:30 +manžel, synovia a ost. + z rodiny č. 576
 
Kaplnka Povýšenia svätého kríža Morovno
Sobota 16:30 +manžel Jozef č. 100
Sobota 16:30 +zať Milan a brat Jozef č. 109

+ otec (15. výr.) a ost. + z rodiny č. 569

 

Liturgický kalendár
 
  • V piatok je spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Oznamy

 

1.       Dnes bude na fare od 14:30 do 17:30 hod. modlitbové stretnutie pre rozvedených.

2.      Prosíme odovzdať prihlášky a poplatok za autobus na Godzonetour. O zastávkach autobusu budeme informovať tých, ktorí sa nahlásili. Predbežne je to okolo 15:30 hod.

Predpokladaný návrat je okolo 22:30 hod.

3.      Saletínska škola novej evanjelizácie pozýva na biblický kurz Emauz. Kurz  sa uskutočni 24.-26. novembra.

4.      Na budúcu nedeľu bude zbierka na diecézny seminár v Badíne.

 

Farský kostol

·         Členovia Spolku sv. Vojtecha si môžu v sakristii vyzdvihnúť svätovojtešský kalendár a podielovú knihu.

·           Na upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 8.