ZAMYSLENIE :

"V našich dňoch sa ponáhľame a veľa pracujeme, angažujeme sa v mnohých veciach, avšak hrozí nám, že večer prídeme unavení a s dušou obťaženou pripomínajúcou loď plnú tovaru, ktorá po namáhavej plavbe vpláva do prístavu len s prianím zakotviť a zhasnúť svetlá. Žijúc stále medzi mnohými naháňaniami sa a mnohými povinnosťami sa môžeme stratiť, uzatvoriť do seba a stať sa nepokojnými bez dôvodu. Aby sme sa neutopili v tejto „bolesti života“, pamätajme každý deň „zakotviť v Bohu“, prinášajme mu ťažkosti, osoby a situácie, zverujme mu všetko. A toto je sila modlitby, ktorá spája nebo a zem, ktorá umožňuje Bohu vstúpiť do nášho času".

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  pápež František

 

Prihláška a informácie
 
k 5. ročníku pešej púte na Staré Hory v dňoch 11.8
 
 

 

Liturgické čítania

 

Liturgia hodín