Myšlienky

„Musíte si každý deň nájsť čas na odpočívanie v Pánovi, na 

modlitbu. Modlitba je odpočívaním v Bohu.“                                                                                                                                                                   Pápež František