ZAMYSLENIE :

"Pôstne obdobie je vhodným časom na zintenzívnenie duchovného života prostredníctvom posvätných prostriedkov, ktoré nám Cirkev ponúka: pôstu, modlitby a almužny. Základom toho všetkého je Božie slovo, ktoré sme v tomto čase pozvaní horlivejšie počúvať a meditovať".

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  pápež František

 

Prihláška a informácie
 
k 5. ročníku pešej púte na Staré Hory v dňoch 11.8
 
 

 

Liturgické čítania

 

Liturgia hodín