ZAMYSLENIE :

"Nikdy nezabudnime, že naša radosť je v Ježišovi Kristovi, v jeho vernej a nevyčerpateľnej láske. Lebo ak je kresťan smutný, znamená to, že sa vzdialil od Ježiša.

V tých chvíľach ho netreba nechať samého. Máme mu ponúknuť kresťanskú nádej. Slovami? Áno, ale oveľa viac naším svedectvom, našou slobodou, našou radosťou.

Modlime sa za našich bratov a sestry, ktorí sa vzdialili od viery, aby prostredníctvom našej modlitby a evanjeliového svedectva mohli znovu objaviť krásu kresťanského života".

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  pápež František

 

 Prihláška a informácie
 
k 5. ročníku pešej púte na Staré Hory v dňoch 11.8
 

 

Liturgické čítania

 

Liturgia hodín