ZAMYSLENIE :

"Modlitba je neviditeľná ruka, ktorá spája s Bohom."                                                                           sv. Alfonz

 

Prihláška a informácie
 
k 5. ročníku pešej púte na Staré Hory v dňoch 11.8
 
 
 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 12, 49-53

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!

Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“

Liturgické čítania

 

Liturgia hodín