ZAMYSLENIE :

"Každý z nás, môže povedať, že nikdy nikoho nezabil; avšak ak chováš zlý pocit voči tvojmu bratovi, zabil si ho; ak nadávaš na tvojho brata, zabil si ho v srdci. Vražda je proces, ktorý sa začína od malej veci".

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  pápež František

 

Prihláška a informácie
 
k 5. ročníku pešej púte na Staré Hory v dňoch 11.8
 
 

Modlitba za jednotu kresťanov

 
Pane Ježišu, ktorý si sa modlil,
aby sme boli jedno,
prosíme Ťa za jednotu kresťanov,
tak ako Ty chceš
a skrze prostriedky,
ktoré Ty chceš.
Nech nám Tvoj Duch
dá prežívať utrpenie z rozdelenia,
vidieť naše hriechy
a dôverovať v nádeji,
ktorá je nad všetko očakávanie.
Amen

 

Liturgické čítania

 

Liturgia hodín